Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er HederskvinnerNordland

En frivillig organisasjon for alle som vil jobbe sammen om å løfte fram og hedre kvinners innsats i samfunnet

Vedtekter
Hederskvinner Nordland

§ 1:   Foreningens navn:
HederskvinnerNordland
 
§ 2:   HederskvinnerNordland er en medlemsorganisasjon med organisasjonsnummer 
928 130 452 og har intensjonsavtale med Bodø2024 og ønsker samarbeidsgrupper i fylket.

§ 3:   Formål:
Å løfte fram og hedre og kvinners innsats i samfunnslivet.

§ 4:   Styret:
Styret legger opp aktivitet i henhold til årsmøtets vedtak,
innenfor de økonomiske rammer.

§ 5:   Årsmøtet: avholdes innen juni måned.

§ 6:   Forslagsrett: Alle medlemmer kan komme med forslag til styret og årsmøtet,
dersom kontingent er betalt.

§ 7:   Vedtektsendringer:
Kan gjøres på årsmøtet, med simpelt flertall.

§ 8:   Økonomi:
Disponible midler skal brukes til organisasjonens formål og aktivitet.

§ 9:   Oppløsning:
Ved oppløsning av foreningen skal eventuelle midler gå til prosjektets formål.

Bodø, dato: 28.oktober   2021.

Leder:                                                     Kasserer:

Anne-Greta Johannesen                      Torunn Flæsen

Geir Johnsen     Rita Hellem Kvig          Sidsel Ross Møllersen

Kirsten Limstrand,

Anne Katrine Hellebust

Anne-Greta Johannesen

Leder

Torunn Flæsen

Kasserer

Geir Johnsen

Nettredaktør