Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bodø lokallag

Bodø lokallag ble stiftet 31. mars 2022.

Rita Hellem Kvig presenterte Anna Benoni

Hvem er vi?

Disse er valgt som styre for lokallaget i Bodø:

Sidsel Ross Møllersen, Kirsti Jørgensen, Rita Hellem Kvig
Vara: Karin Helene Johansen

Hva jobber vi med?

Lokallaget jobber med  å løfte fram hederskvinner i Bodø.

Kronikker

Les kronikker fra Avisa Nordland om Hederskvinner i Bodø. Skrevet av medlemmer i Bodø gruppa av Hederskvinner.

Styret/kontakter

Sidsel Ross Møllersen, Kirsti Jørgensen, Rita Hellem Kvig
Vara: Karin Helene Johansen

Kontakt Rita Hellem Kvig, mobil. 993 89 903

epost bjekvi@online.no