Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hederskvinner Nordland samarbeider med Bodø2024 og jobber for å løfte og hedre kvinners innsats i samfunnet

Vi ønsker å finne navn på og historier om, kvinner som bør løftes fram. Meld dere inn og lag lokale grupper med samme formål der du bor.

Hederskvinner Nordland

Er en frivillig organisasjon, registrert i Brønnøysundregistrene som frivillig organisasjon med org.nr. 928 130 452, etablert for å bidra til å løfte og hedre kvinners innsats i samfunnslivet.

 • Organisasjonen Hederskvinner Nordland ble formelt etablert som medlemsorganisasjon den 28.oktober 2021.

  Stifterne var:

  Anne-Gretha Johannesen ble valgt som leder med Torunn Oppegård Flæsen som økonomiansvarlig, med følgende som medlemmer i styret: Rita Hellem Kvig, Sidsel Ross Møllersen, Kirsten Limstrand, Kine Hellebust og Geir Johnsen.

  Hederskvinner Nordland samarbeider med Bodø2024, som har gitt vesentlig bidrag til finansiering av nettsiden hederskvinner.no

 • Du kan kontakte lederen i styret Liv Karlsen på e-post, liv@signalbox.no og melde deg inn ved å Vipse 200 kr til 731630 for medlemskap til Hederskvinner Nordland. Husk å oppgi kontaktopplysninger som telefon og epost.

  Halvparten av kontingenten går til lokallaget der medlemmet hører hjemme.

   

   

   

   

   

   

   

 • Lag lokale grupper som jobber med samme formål i din kommune eller region. Sammen skal vi jobbe for at navn på gater, veier, parker og plasser skal bli oppkalt etter hederskvinner. Eller at de blir gjort synlig og kjent på annen måte som man finner ut av lokalt.

  Derfor må det jobbes lokalt med å finne fram navn på hederskvinner, deres historier og gjøre en innsats overfor kommunene for å finne måter å hedre dem på. Vi kan opplyse og påvirke, men det er kommunene som bestemmer navn på gater, veier, parker og plasser.

 • Bedrifter og andre som ønsker å bli sponsor kan kontakte økonomiansvarlig Torunn Oppegård Flæsen på e-post torunnflaesen@gmail.com

 • Logoen til HederskvinnerNordland er tegnet av Rita Hellem Kvig, diskutert og vedtatt i gruppen. Rentegnet for digitalisering av Susanne Forsland.

  Rita forklarer tanken med logoen slik:

  En sterk kvinneskikkelse,  som står stødig i det hun tror på.
  Holder fast i sin idé.
  Bølgende bakgrunn: ikke alltid den lettvinte , enkle og rette veien som førte fram.
  Fargene symboliseres via det røde for kjærlighet, det lilla for det samiske og for kreativitet …..og det grønne for naturen.
  Det solgule øverst….la betegnelsen Hederskvinner lyse opp.
  Blått i Nordland : den lange Nordlandskysten.
  Motgang i sitt prosjekt? Motstand? Latterliggjøring ? Symboliseres via motvind, som vi ser i det flagrende håret.
  Hun hadde en idé….hun trodde på den ….tok ansvar….og kom i mål.

 • Vedtekter
  Hederskvinner Nordland

  § 1:   Foreningens navn:
  Hederskvinner Nordland

  § 2:   Hederskvinner Nordland er en medlemsorganisasjon,
  og har intensjonsavtale med Bodø2024 og ønsker samarbeidsgrupper i fylket.

  § 3:   Formål:
  Å løfte fram og hedre og kvinners innsats i samfunnslivet.

  § 4:   Styret:
  Styret legger opp aktivitet i henhold til årsmøtets vedtak,
  innenfor de økonomiske rammer.

  § 5:   Årsmøtet: avholdes innen juni måned.

  § 6:   Forslagsrett: Alle medlemmer kan komme med forslag til styret og årsmøtet,
  dersom kontingent er betalt.

  § 7:   Vedtektsendringer:
  Kan gjøres på årsmøtet, med simpelt flertall.

  § 8:   Økonomi:
  Disponible midler skal brukes til organisasjonens formål og aktivitet.

  § 9:   Oppløsning:
  Ved oppløsning av foreningen skal eventuelle midler gå til prosjektets formål.

  Bodø, dato: 28.oktober   2021.

  Leder:                                                     Kasserer:

  Anne-Greta Johannesen                   Torunn Oppegård Flæsen

  Geir Johnsen     Rita Hellem Kvig          Sidsel Ross Møllersen  Kirsten Limstrand,

  Anne Katrine Hellebust

 • HEDERSKVINNER NORDLAND

  MOT – ANSVAR – MÅL

  KRITERIER:
  ·«Hverdagskvinnen» – sliteren som står fjellstøtt i livets utfordringer,
  på tross av vanskelige kår.

  ·Hun som har gått foran og vist vei
  –  foregangskvinne, igangsetter og aktiv pådriver innenfor
  et eller flere samfunnsfelt
  – har vist mot og utholdenhet i møte med utfordringer
  – en bauta / støttepilar
  – fortrinnsvis ikke nålevende

 • Liv Karlsen er styreleder etter at Anne-Greta Johannesen trådte tilbake av personlige årsaker, men fortsetter som medlem av styret. Torunn Flæsen er økonomiansvarlig, øvrige styremedlemmer er Rita Johansen, Vega, Geir Johnsen, Bodø, med Sonja Alice Steen, Sortland og Kine Hellebust, Bodø og Malangen som varamedlemmer.