Gå til hovedinnhold Gå til søk

Susanne Geitzler (1842-1929)

En radikal, engasjert, belest, uredd og velartikulert kvinne og aktivist. Datter av en skandalisert lensmann i Hamarøy.

Hun var datter av lensmann Andreas Geitzler som i 1853 måtte forlate Hamarøy på grunn av økonomiske misligheter, og som var modellen for lensmand Geissler i Knut Hamsuns roman Markens Grøde. Susanne ble født på Hamarøy og var 11 år da familien i 1853 måtte flyte til Levanger og Trondheim.

I årene 1872 – 76 var hun lærer for barna til soknepretsen i Evenes Wilhelm Andreas Wexelsen og kona Johanne Henrikke, født Lyng. I løpet av disse årene skrev Susanne 170 brev til sin forlovede Ivar Høyem, hvorav 48 er bevart.

Gjennom disse presenterer hun seg som en radikal, engasjert, belest, uredd oog velartikulert kvinne og aktivist.

I flere brev i 1875, året før de gifter seg, setter hun opp et slags «program» for kjærlighetsekteskap og tar et oppgjør med rådende kvinneroller i ekteskapet preget av selvfornektelse, offermentalitet og pliktoppfyllelse.

Ekteskapet må være basert på kjærlighet, likestilling og frihet. Hun vil være fri og vet at Ivar vil ha henne slik.

I et brev i 1876 beskriver hun en aksjon hun og venninna Petrine Olsen gjennomførte mot en menighet som ca 1870 prøvde å holde kvinner borte fra sine møter i Turnhallen i Trondheim. De to aktivistene hadde sendt inn en egen annonse i dagspressen, menighetens navn, hvor kvinner ble bedt om å ta plass ved galleriet. Ved hjelp av sivil ulydighet fikk de kastet lys over menighetens kvinnediskriminerende praksis.

Familien Geitzler ble satt på bar bakke i 1853. Fru Geitzler og fire barna måtte forsake mey, men klarte å reise seg. Likevel ble det et traume som preget familien i to generasjoner.

I biografien «Feminist fra Hamarøy. Susanne Geitzler 1842-1929» gjengis familiens faktiske historie og hvordan Hamsuns roman i 1917 la stein til byrden for dem i en svært vanskelig situasjon.

Om ei gate, en plass eller en park i Nordland (Hamarøy?) kunne bli oppkalt etter Susanne Geitzler, ville de både være en hedersbevisning for ei kvinne som var forut for si tid og en god motvekt mot det stigmaet som hennes fars misgjerninger brakte over familienavnet.

Trond Thue