Gå til hovedinnhold Gå til søk

Louise Engen (1873 - 1947)

Louise Engen var Bodøs første kvinnelige fotograf, med eget atelier. Mangeårig bystyremedlem og stortingskandidat for Venstre. En av stifterne til Bodø Kvinneråd og pådriver til oppstart av Bodø barnehjem. Utsending til «International Council of Women» i Washington og London.

Louise Engen Foto: Nordlandsmuseet

Født 31.05.1873 – 04.02.1947
Født på Jensvold. Datter av skipper og jordeier Peter Johannessen E. (1840-) og Marie Sophie Margarini (1845-). Ugift. Læretid hos Daniel G. Nyblin, Christiania, kurser der og i Stockholm, studieopphold England og USA.

Startet egen forretning i Storgata 46 i Bodø i 1893 sammen med søsteren Elisabeth Marie (d. 1932), som også hadde gått i lære hos Nyblin. En annen søster, Anna, drev i broren sitt navn en forretning lenger ned i Storgata som solgte prospektkort og fotografiske artikler. Hadde Josefine Hofman fra Arjeplog i lære i en periode i 1920-årene, og hun arbeidet også en tid i Engens atelier noen år senere.

Medlem av Nordland Fotolaug i 1914, og hadde tilitsverv i flere perioder. Engen var stortingskandidat i flere perioder, medlem av Bodø Bystyre 10 perioder, i formannskapet og skolestyret, meninghetsrådet fra 1922. Stiftet Bodø Kvinneråd 1918, var dettes formann i 16 år, utsending til Det internasjonale kvinneråds møter i Washington og London 1925 og 1929, formann i Barnehjemskomiteen fra 1918. Medlem av edruelighetsnevnden, og var særlig opptatt av avholds-, freds- og kvinnesak.

Hennes atelier ble totalskadet under bombingen av Bødø 27. mai 1940, også alt fotoutstyr. Det kjennes ikke til arbeid utført av Louise Engen etter 1940. Hun bodde i Trondheim under hele krigen og var ikke aktiv fotograf etter 1945. Hennes private fotosamling, positiver av familiær karakter, er bevart (2004) på landstedet «Stasbakken» ved Bodø.