Gå til hovedinnhold Gå til søk

Irma Birkenes Hunstad (1917-2017)

Irma Birkenes Hunstad levde og åndet for gamle Bodø. Hun samlet inn bilder, fikk dem kopiert og forært til institusjoner.

Irma Birkenes Hunstad Foto: Nordlandsmuseet

Irma Birkenes Hunstad (1917 -2017), som levde og åndet for gamle Bodø. Gjennom årene samlet hun inn og forstørret nærmere 200 bilder av hus og bygninger i Bodø sentrum fra før bybrannen 27.mai 1940.

Hennes drøm var å få alle bildene fra gamle Bodø montert i et fast og tilgjengelig utstillingslokale, med tanke på at byens historie ikke skulle gå i glemmeboken. I påvente av et utstillingslokale er bildene lånt ut og fordelt til Tusenhjemmet og til byens mange alders- og sykehjem.

Irma var opptatt av arkitektur. Hun vokste opp i et av byens eldste hus, Rensåsgata 35. Hele dette kvartalet unngikk bombing og bybrannen i 1940 og er i dag vernet. Irma og hennes søster Olaug gjorde et omfattende arbeid på 1970-tallet med å kartlegge husene som sto tilbake etter brannen. Resultatet finner vi i boka «Folk og hus i gamle Bodø – bind I».