Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hildur Rørdam (1854-1913)

Hun stiftet Bodø Sanitetsforening og Nordland Husflidsforening, var utrettelig i sitt arbeid mot tuberkolose og for kvinners stemmerett.

Hildur Rørdam Foto: Nordlandsmuseet

Hildur Rørdam kom til byen som lærer ved Bodø Middelskole. Hun var en sterkt sosialt og politisk interessert kvinne. Stiftet Bodø Sanitetsforening i 1896, og ble dens første formann. Hun var utrettelig i sitt arbeid for å spre kunnskap om tuberkulose, og hadde en enestående arbeidsevne, overkom liksom alt.
I 1902 stiftet hun Nordland Husflidsforening, organiserte husflidskurs, utstillinger og husflidsutsalg som skulle skolere kvinner for å sikre dem et levebrød.

Hildur jobbet hele livet for likestilling og likeverd for kvinner, og for kvinners stemmerett. Hun ble også den første kvinne som ble valgt inn i Bodø bystyre, valgt for Venstre i 1903, Hennes motto var «Kvinner må frigjøres fra lenker, bånd og tvang».

Hun stiftet ingen familie og bodde sine siste år i Helliesensgate 5 i Bodø. Hildur Rørdam døde i 1913 og ble gravlagt på Breivika kirkegård, i dag Pelle Molins plass.

I byen vår er det ingen spor etter en stor og betydningsfull kvinne, som la ned en viktig sosial arbeidsinnsats for byens borgere.