Gå til hovedinnhold Gå til søk

Helga Vatten (1891-1977)

Jordmor Helga Vatten var kjent og kjær og tok i mot 6000 barn i Bodø og distriktet.

Helga Lovise Vatten Foto: Nordlandsmuseet

Helga Vatten var en kjent og kjær jordmor som tok imot rundt 6000 barn i Salten og fikk i 1954 Kongens Fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste.
Hun begynte som jordmor i Misvær i 1914 og flyttet til Bodø i 1918. Blant hennes hjertesaker var forskning vedrørende behandling og stell av fødende kvinner og nyfødte barn.

På et nordisk seminar i Stockholm i 1949 fikk hun høre om «lystgass», noe som var vanlig å bruke både i Sverige og Danmark. Hun spurte om det var i bruk i Norge og fikk negativt svar. Siden arbeidet hun for å få innført lystgass på fødeavdelingene i Norge.

På et vellykket landsmøte for jordmødre i Bodø i 1955, ble hun valgt som nestformann. Hun ble gjenvalgt 10 ganger, noe som forteller om Helga Vattens dyktighet og engasjement.
Hun var også med i styret for Bodø Kommunale Bad (i Kongens gate 16) 1959-1961 og ble gjenvalgt som nestformann også der. Hun var også en foregangskvinne for pikespeidersaken og var initiativtaker for å få reist KFUK- speidernes hus i Zephyr-haugen. Hun tok det første spadestikket på tomta der huset ligger i dag.