Gå til hovedinnhold Gå til søk

Gerhardine Thomine Ellingsen (1862-1938)

Gerda (som hun ble kalt) Ellingsen var utdannet sykepleier i USA, hvor hun i mange år også utdannet sykepleiere. Hun fikk bygd Sortland sykestue, Sortland tuberklosehjem og Sortland alders- og sjømannshjem.

Gerhaldine Thomine Ellingsen Foto: Museum Nord

Gerhardine Thomine Ellingsen (1862-1938), til vanlig kalt Gerda, utdannet seg til sykepleier i USA, bestyrte Bushwick hospital i Brooklyn i flere år. Her ble det også utdannet sykepleiere.

Hun ble til vanlig kalt Gerda. Hun kom tilbake til Vesterålen i 1906 og ledet da Sortland sykepleieforening som blant annet fikk bygd Sortland sykestue (1910), Sortland tuberkulosehjem i Sigerfjord og Sortland alders- og sjømannshjem (1930).

Gerda Ellingsen var medeier i og dreiv også Sortland pensjonat fra oppføringa i 1907 til 1928. Hun fikk kongens fortjenestemedalje i gull.