Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kystkvinnene – de mange «navnløse» hederskvinner

Disse kvinnene var ikke de framtredende i det offentlige samfunnet. Men de var selve bærebjelken for menneskene som levde av fiske og småbruk på kysten.

Dagrunn Grønbechs bok Kystkvinnen beskriver livet til kystkvinnene som fiskerbonde og omsorgsbærer.

Det er slått fast at «fiskerbonden» i hovedsak var en kvinne. De som drev småbruket, mens mannen var på fiske. Ennå er det mange med levende minner om bestemødre som ofte alene hadde ansvar for både barneflokk og dyrene familien også var helt avhengige av mens mannen drev fiske.

Gjennom forskning og sine bøker har både Dagrunn Grønbech og Åsa Elvik dokumentert kystkvinnenes liv og betydning.

Hennes rolle blir beskrevet slik på slutten av 1860-tallet:

«Hun er den raadende  over Husets økonomiske Anliggender ifølge gammel Skik, der har hjemlet hende denne Rettighed; hun forvalter Familiens Eiendom, der. Hvor de væsentligste er Spørgsmaal om en viis Styrelse for at staas sig vle og lykkeligt, thi ikke lene i Stuen, men i Kjøkken, Kjelder, Lade, Kreaturhuse er nesten Alt lagt under hendes Styrelse, da ingen staar den Orden i Famillien at de kan gaa hende foran eller føre nogensomhelst Kontrol med og over hendes Styremaade.»  Skolelærer K.L.Huus´besvarelse til Selskapet for Folkeopplysningens Fremme, utlyst i 1865. (Kilde: Kystkvinner i Norge, Åsa Elstad)