Gå til hovedinnhold Gå til søk

Dagsorden for årsmøtet i Hederskvinner Nordland

15.november kl 1800 i Stormen bibliotek, litteratursalen er det årsmøte i Hederskvinner Nordland. Første del av møtet er åpent for alle med innledning om "Kvinner som samfunnsbyggere" og historien om en kvinnelig bedriftsetablerer for 120 år siden.

Årsmøtet starter med to foredrag

Kvinner som samfunnsbyggere
v/historiker Astrid Marie Holand

Astrid Marie Holand

Den spennende historien om en kvinnelig
            bedriftsetablerer for 120 år siden
v/forsker Dagrunn Grønbech

Dagrunn Grønbech

Dagrunn Grønbech

Dagsorden for selve årsmøtet

1.   Konstituering av årsmøtet:
–       Valg av møteleder
–       Valg av referent
–       Valg av to medlemmer til underskriving av protokoll
2.   Styrets årsmelding
–       Godkjenning av regnskap
–       Revisors beretning
3.   Endre kontingenten
–       Forslag fra styret: Øker til 200kr
4.   Valg
–       Valgkomiteen forslag
–       Valg av valgkomite for neste år
–       Valg av revisor
Avslutning

 

Møtet overføres digitalt, slik at medlemmer som ikke er i Bodø også kan delta. Lenke til møtet blir sendt til alle som har registrert sin e-postadresse.  Følg linken under og fyll ut:

https://www.hederskvinner.no/bli-medlem/