Gå til hovedinnhold Gå til søk

Lokallag i Bodø stiftet

15 møtte opp da lokallaget i Bodø ble stiftet. Viggo Eide innledet om Hvor er kvinnebyen Bodø

Stiftingsmøte lokallag i Bodø, Hederskvinner Nordland
18.mai 2022 kl 1800, Stormen bibliotek, litteratursalen

Tilstede: 15 personer

Inviterte: Alle betalende medlemmer av Hederskvinner Nordland i Bodø
Dagsorden
1.Leder for Hederskvinner Nordland, Anne-Greta Johannesen, ønsket velkommen.
2. Innledning ved Viggo Eide, leder av vei og stedsnavn utvalget i Bodø kommune: Hvor er kvinnebyen? Status kvinne- og mannsnavn på veier og plasser i Bodø


Konstituering av stiftingsmøtet
Tilstede: 7 medlemmer
3. Valg av møteleder, Marte Helness valgt
Geir Johnsen valgt som referent
Innkalling og dagsorden publisert på Facebook og Hederskvinner.no ble
godkjent.
Valg av underskrivere av protokollen
Disse ble valgt: Kine Hellebust, Berit Hellem Schjesvold
5. Status Hederskvinner Nordland, Anne-Greta Johannesen
6. Oppgaver for lokallaget i Bodø, innledning og diskusjon
Forslag om å opprette en menyknapp for lokallag øverst i menyen på hederskvinner.no
7. Valg av styre og leder
Forslag på: Sidsel Ross Møllersen, Kirsti Jørgensen, Rita Hellem Kvig
Vara: Karin Helene Johansen
Enstemmig valgt.

Referat godkjent:
Kine Hellebust                 Berit Hellem Schjesvold