Gå til hovedinnhold Gå til søk

Stifting av lokallag i Bodø

Alle betalende medlemmer i Bodø innviteres til stiftingsmøte for lokallag av Hederskvinner Nordland i Bodø. 18.mai kl 1800 i litteratursalen på Biblioteket. Leder av vei og stedsnavnutvalget i Bodø kommune, Viggo Eide, innleder: Hvor er kvinnebyen?

Sted: Stormen bibliotek, litteratursalen

Inviterte: Alle betalende medlemmer av Hederskvinner Nordland i Bodø

Dagsorden

1.Leder for Hederskvinner Nordland, Anne-Greta Johannesen, ønsker velkommen.

2. Innledning ved Viggo Eide, leder av vei og stedsnavn utvalget i Bodø kommune: Hvor er kvinnebyen? Status kvinne- og mannsnavn på veier og plasser i Bodø

Konstituering av stiftingsmøtet

3. Valg av møteleder

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Valg av underskrivere av protokollen

5. Status Hederskvinner Nordland, Anne-Greta Johannesen

6. Oppgaver for lokallaget i Bodø, innledning og diskusjon

7. Valg av styre og leder – forslag sendes Torunn Oppegård Flæsen på epost torunnflaesen@gmail.com