Gå til hovedinnhold Gå til søk

Første styremøte i Bodø-gruppen

Det nyvalgte styret for Hederskvinner Nordland i Bodø har hatt sitt første møte.

BODØ LOKALLAG / HEDERSKVINNER NORDLAND
REFERAT STYREMØTE 25.MAI 2022, PÅPIR STORMEN BIBL
 
Fremmøtte: Sidsel Ross Møllersen, Kirsti Jørgensen, Berit Hellem Schjesvold (vara) og Rita Hellem Kvig
Karin H Johansen (vara) bor i Oslo og kunne ikke møte, men var orientert.

Alle møttes i biblioteket der vi fikk hilse på «Rosettene», våre 12 første utvalgte Hederskvinner i Bodø. Disse har siden 8.mars stått i biblioteket. 1.juni skal de flyttes til Stormen konserthus og der være til informasjon denne måneden. Settes tilbake i biblioteket juli. I konserthuset august og september. Vi drøftet en liten info-plakat som settes på Rosettene. Rita bestiller hos Forretningstrykk AS.
Rita ønsket velkommen. Fint å være i gang. Alle rundt bordet presenterte seg og fortalte kort om seg selv og sitt forhold til prosjektet Hederskvinner Nordland.
Vi oppsummertee hva som hadde skjedd til nå, før Bodø lokallag var etablert.
Hvilken hederskvinne skulle vi starte med? Rita har allerede begynt prosessen med å fremheve Sofie Jakhelln, som en meget egnet kandidat, og som gikk i bresjen for å få etablert Husfliden i Bodø i 1901. Hun fikk Kongens fortjenstmedalje i gull, blant annet for dette arbeidet. Det var enighet om at Sofie Jakhelln blir den første av Hederskvinnene vi ønsker å jobbe videre med. Husfliden har nylig oppgradert området rundt butikken og denne plassen ligger svært godt til rette for å få navnet Sofie Jakhellns plass.
Daglig leder i Husfliden, Dorthe Hjermind, er orientert og støtter vår ide.
Styret vurderte og ble enige om tekst til søknad, som skal sendes til flere ved Bodø rådhus:
Viggo Eide ( v/ Navneutvalget), ordfører Ida Pinnerød, Ida Gudding Johnsen, Henrik Sand Dagfinrud , Morten Jakhelln, Agnete Tjærandsen, Ingrid Lien og Tove Veiåker.
Kopi sendes også til Hederskvinner Nordland og Dorthe Leise Hjermind.
Berit og Sidsel kontakter Sparebanken Nord-Norge for oppretting av bankkonto for lokallaget.
Vi ble enige om å være aktive på facebooksiden, som Hederskvinner Nordland har etablert.

Nytt møte ved behov.

Referent Berit og Rita
28.mai 2022