Gå til hovedinnhold Gå til søk

Vellykket lansering i Stormen

Hundre deltok på lanseringen av Hederskvinner Nordland i Stormen bibliotek 8.mars.

Anne-Greta Johannesen leder Hederskvinner Nordland

Det ble en verdig markering av 8.mars da fire kvinner fra Hederskvinner Nordland lanserte organisasjonen og hvorfor den er dannet. Anne-Greta Johannesen presenterte organisasjonen og en rekke hederskvinner fra Nordland som har spilt en nasjonal rolle. Rita Hellem Kvig, Kirsten Limstrand og Sidsel Ross Møllersen presenterte lokale hederskvinner fra Bodø.

Rita Hellem Kvig presenterte Anna Benoni

Kirsten Limstrand presenterte Sigrid Bugge

Sidsel Ross Møllersen presenterte Hildur Rørdam

Appell i Bodø 8.mars 2022

Kjære alle sammen!
Gratulerer med dagen! Ikke bare er det 8.mars, men det er den dagen vi har gleden av å presentere fellesskapet: Hederskvinner Nordland!

Mitt navn er Anne-Greta Johannesen, jeg er valgt leder av organisasjonen og æ e veldig stolt og glad i dag!
For det første er jeg veldig stolt over den flotte logoen vi har. Den er utviklet i felleskap med Rita som den ledende.
En applaus til den strålende jobben hun har gjort.
Vi vil og takke Susanne Forsland for mye hjelp med å få den digitalisert.

For det andre er jeg stolt over de flotte damene vi holder på å bli kjent med gjennom dette arbeidet. Og engasjementet dette har ført til:
1200 medlemmer i Hederskvinner Nordlands egen gruppe på Facebook!

Hederskvinner Nordland er en paraplyorganisasjon som bidrar til at flere byer og kommuner får grupper som jobber med å løfte fram og hedre damer i sitt område.

Medlemmer i Hederskvinner Nordland fra Bodø og omegn inviteres til å etablere lokallag i Bodø/Salten.
Tid og sted kommer vi tilbake med via hjemmesida vår, hederskvinner.no. Så følg med, følg med.
Alle som har engasjert seg, minner oss på de foregangskvinner vi står på skuldrene av. Pioneran for kvinnesak, helsestell, i politikk, kunst og næringsliv.
Nu skal vi løfte i flokk og sørge for at mange bli kjent med foregangskvinnene!
Som for eksempel Norges aller første kvinnelige redaktør, ho Nanna With, født på Andenes i 1874, som etter musikkstudier i inn og utland dro til Stokmarknes og blei redaktør i Vesteraalens Avis.
Året var 1905. Den 31 år gamle dattera til grunnleggeren av Hurtiggruta, Richard With, nøyde seg ikke med det. To år etter starta ho Vesteraalens Kvindesaksforening. Seinere starta ho avis i Christiania, hvor blant andre Johan Falkberget skrev.
Så blei det forlagsvirksomhet. Jenta fra Nordland blei en nasjonal størrelse som leder i Norges Yrkeskvinne forening, og ho satt sentralt i Norske Kvinners Sanitetsforening og Nordlendingenes forening. All heder til Nanna With!

Men Nanna var ikke alene. Fra øya Løkta på Helgeland kom ei ung dame til Bodø for å gå i gravørlære. Det gikk ikke. Ho så for dårlig og måtte finne på noe annet. Så Fredrikke Tønder-Olsen, født i 1856, blei i stedet Norges første kvinnelige forsikringsagent. Hun fikk agentur for hele Helgeland for forsikringsselskapet Norden.
Gründren ga seg ikke med det. I 1894 i Kristiania startet hun landets første viserguttkontor, Kristiania Visergutkontor. Hun var initiativtaker til tidsskriftet Landets Kvinder og mottok Kongens fortjenstmedalje i 1926.
Hennes livsmotto var «Er du halt, er du lam, har du vilje kjem du fram».
OG: Fredrikkes bedrift lever i Kristiania i beste velgående:
KVK Flyttebyrå
Og sånn kan vi fortsette med landsdelens første kvinnelige forfatter, Regine Normann fra Bø i Vesterålen, eller krigshelten Liv Grannes fra Mosjøen som er filmatisert.
For ikke å snakke om ho Gerhardine Thomine Ellingsen fra Sortland. Ho utdannet seg til sykepleier i USA, bestyrte hospital i Brooklyn i flere år før hun kom tilbake til Vesterålen i 1906. Hun ble til vanlig kalt Gerda og ledet Sortland sykepleieforening som blant annet fikk bygd Sortland sykestue (1910), Sortland tuberkulosehjem i Sigerfjord og Sortland alders- og sjømannshjem (1930).Gerda Ellingsen var medeier i og dreiv også Sortland pensjonat et par tiår fra oppføringa i 1907.

Folkens, de er mange, alle kvinnene, som fikk bygd sykestuer og til og med sykehus. Slik som sanitetsforeninga i Mosjøen på 1950-tallet.
La oss sammen gjør en innsats for å løfte fram og hedre historiske kvinner over hele Nordland. Det er derfor vi har organisert oss i medlemsorganisasjonen HederskvinnerNordland.
Mange har tatt oppfordringa og betalt en hundrelapp for å være medlem. Nu starta arbeidet med å lage lokale gruppa som kan jobbe videre med hvilke kvinner og hvordan de bør hedres i sine kommuner. Det er et arbeid vi gleder oss til.
Les mer på nettsiden vår hederskvinner.no
Her i Bodø er det naturlig at vi samler dem som har meldt seg inn, etablerer oss som en lokal organisasjon. Kontaktopplysninger er lagt ut på stolene. Bli med!
Så starter arbeidet med å finne ut hvordan det er naturlig hedre de 12 bodødamene som Rita, Sidsel og Kirsten nå skal presentere.